Lịch các buổi phỏng vấn sắp tới
Loading...

Chi tiết của bạn

Tên:
Họ:
Quốc tịch:
Thành phố:
Địa chỉ thư điện tử:
Trường Cao đẳng Navitas mà bạn muốn theo học:
Lĩnh vực bạn muốn học:

Sau khi gửi các thông tin chi tiết, bạn sẽ nhận được một thư điện tử xác nhận của chúng tôi. Hãy giữ một bản sao của email đó để đảm bảo cho việc đăng kí của bạn tại buổi phỏng vấn sắp tới.

Chúng tôi chào đón bạn theo học tại một trường của Navitas tại đất nước mà bạn lựa chọn