media/facebook_feed/index.php Bạn muốn cải thiện tiếng Anh

Đối với sinh viên quốc tế mong muốn được du học tại các nước như Úc, Canada, Anh, Mỹ, New Zealand, hoặc Singapore, thì điều kiện đầu tiên là khả năng Anh ngữ tốt. Navitas liên kết chặt chẽ với tổ chức IELTS ONLINE để tổ chức 2 khóa học trực tuyến tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS.

Đăng ký khóa học IELTS trực tuyến ngay!